PROCEDURA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A EXAMENULUI DE ADMITERE LA  PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN VEDEREA CERTIFICĂRII COMPETENŢELOR PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ NIVELUL II (STUDII UNIVERSITARE DE MASTER) SESIUNEA NOIEMBRIE 2022 AICI 

FIȘA DE ÎNSCRIERE - la concursul de admitere Nivelul II de certificare pentru profesia didactică, studenți masteranzi an I de studii - UB anul universitar 2023/2024 - AICI

PENTRU STUDENȚII ÎNMATRICULAȚI ÎN ANUL I (2023/2024) LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTER ÎN URMA CONCURSULUI DE ADMITERE, SESIUNEA IULIE ȘI SEPTEMBRIE 2023.