CALENDAR ȘI INFORMAȚII privind înscrierea și desfășurarea examenului de disertație sesiunea IULIE- AUGUST 2020 

 Fișă de inscriere - descarcă aici 

Fișă de lichidare - descarcă aici

Cerere pentru susținerea lucrării de disertație - descarcă aici - cererea se va depune odată cu lucrarea de disertație

Declarație de originalitate - descarcă aici - se va depune odată cu lucrarea de disertație

Declarație  studenți consimțământ informat - susținere examene - aici