Calendar și informații susținere disertație - sesiunea iunie-iulie 2023  - AICI 

Fișă de înscriere - AICI

Fișă de lichidare - AICI

Declarație de originalitate - AICI

Cerere pentru susținerea lucrării de disertație - AICI

Modul de redactare a lucrării de disertație se regăsește în Regulamentul propriu al Facultății de Chimie privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor - prezentarea și susținerea lucrării de licență/disertație:  https://chimie.unibuc.ro/index.php/legislatie-si-informatii-publice/1765-regulament-propriu-al-facultatii-de-chimie-privind-organizarea-si-desfasurarea-examenelor-de-finalizare-a-studiilor-prezentarea-si-sustinerea-lucrarii-de-licenta-dizertatie