Facultății de Chimie i-au fost distribuite un număr de 4 locuri în taberele studențesti. 

În conformitate cu Metodologia privind organizarea taberelor studențesti,  

https://www.chimie.unibuc.ro/images/studenti/tabere/2021/Anexa_OMTS_432_Metodologie_Tabere_Stud_2021.pdf )

Art. 5, cele 4 locuri sunt distribuite către categoriile de studenți beneficiari astfel: 

 

1 loc - studenți - cazuri sociale; (25% din numărul de locuri), Art. 5 alin. a); 

2 locuri - studenți cu rezultate deosebite obținute la învățătură în anul precedent de școlarizare, studenți integralișți, (67% din cele 3 locuri rămase),  Art. 5, alin. b);

1 loc - studenți implicați în activități de voluntariat, activități și proiecte studențești, (33% din cele 3 locuri rămase), Art. 5 alin. d).