Comisia de distribuire a locurilor in taberele studentești se va întruni joi, 20 iunie 2024, ora 14:00, online,  pentru a analiza cererilor depuse.                                                                             

 Componența comisie: 

Conf. dr. Emilia-Elena Iorgulescu - Decan

Conf. dr. Gabriela Iulia David - Prodecan 

Studenta Martha Ion – Președinte ASC-UB

 

- comisia a fost constituită conform art. 16  al Metodologiei privind organizarea taberelor studențești - ANEXA la Ordinul ministrului familiei, tineretului și egalității de șanse nr.21107 din 29.12.2023