UNIVERSITATEA  DIN  BUCUREŞTI

FACULTATEA DE CHIMIE

ŞCOALA DOCTORALĂ ÎN CHIMIE

 

A N U N Ţ

 

În  ziua  de 30 septembrie 2022, ora 12.00, în Amf. Ilie Murgulescu (R2)al Facultăţii de Chimie 
va  avea  loc  susţinerea  publică  a  tezei  de doctorat intitulată:

 

ASPECTE TERMODINAMICE ALE SEPARĂRILOR PRIN CROMATOGRAFIA DE LICHIDE DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ ÎN FAZĂ INVERSĂ

de  către

SOARE ANDREIA-CRISTINA 

în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie

  

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

 

Preşedinte:

Prof. dr. Camelia BALA - CV

Conducător de doctorat:

Prof. dr. Victor DAVID - CV

 

Referenţi oficiali:

 

  1. Prof. emerit dr. Ionel CIUCANU – Universitatea de Vest din Timișoara - CV
  2. Prof. dr. Ion ION – Universitatea Politehnica din București - CV
  3. Prof. dr. Andrei-Valentin MEDVEDOVICI – Universitatea din București - CV

 

Teza  de  doctorat  poate  fi  consultată  la  biblioteca  facultăţii.

Doctorand Soare Andreia-Cristina - CV 

Rezumat TEZĂ -RO 

Rezumat TEZĂ - ENG