Calendar cadru admitere 2024  AICI 

REGULAMENT privind organizarea și desfășurarea concursului de ADMITERE  la studii universitare de licență -2024 - AICI 

 

CONCURS DE ADMITERE 2024 

MEDIA OBȚINUTĂ LA EXAMENUL DE BACALAUREAT, ÎN PROPORȚIE DE 100% - AICI 

Ierarhizarea candidaților pe locurile bugetate şi cu taxă se va face strict în ordinea descrescătoare a mediei generale de admitere şi apoi a opţiunilor candidaţilor, în limita numărului de locuri pentru care se organizează concursul, cu respectarea capacităţii de şcolarizare stabilită de ARACIS pentru fiecare program de studii.

CRITERII DE DEPARTAJARE: 

În cazul în care ultima medie de admitere este aceeaşi la mai mulţi candidaţi, departajarea se va face în funcţie de următoarele criterii, în ordinea dată:

I. Nota obținută la examenul de bacalaureat la proba scrisă de Limba şi Literatura Română;

II. Media obținută la disciplina CHIMIE pe parcursul anilor de studiu liceal.

 
Cuantumul taxei de înscriere - 200  lei  - AICI 

Taxă de înscriere/procesare dosar pentru cetățenii proveniți din țări terțe UE- candidați pe cont propriu valuar - 60 EUR - AICI 

Precizări privind acceptarea condiţionată la admitere a absolvenţilor învăţământului liceal din sisteme internationale , acreditate si recunoscute de Ministerul Educatiei , din anul absolvirii studiilor liceale  AICI