UNIVERSITATEA  DIN  BUCUREŞTI

FACULTATEA DE CHIMIE

ŞCOALA DOCTORALĂ ÎN CHIMIE

 

A N U N Ţ

 

În  ziua  de 27 octombrie 2023, ora 12.00, în Amf. Ilie Murgulescu al Facultăţii de Chimie
 
va  avea  loc  susţinerea  publică  a  tezei  de doctorat intitulată:

 

„Compuși de coordinare homometalici și heterometalici obținuți de la liganzi de tip bază Mannich-Schiff”,

de  către

MOCANU MIHAELA

în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie

 

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

Preşedinte:

            Prof. dr. Camelia BALA - CV 

Conducător de doctorat:

Acad. Marius ANDRUH - CV

Referenţi oficiali:

  1. Prof. dr. Anca SILVESTRU – Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca - CV
  2. C.S. I dr. Gabriela MARINESCU – Institutul de Chimie Fizică „Ilie Murgulescu” al Academiei Române, București - CV
  3. Conf. dr. Augustin Mădălin MĂDĂLAN – Universitatea din Bucureşti - CV

Doctorand MOCANU MIHAELA  - CV 

 Rezumat TEZĂ - RO , ENG 

Teza  de  doctorat  poate  fi  consultată  la  biblioteca  facultăţii.