Calendar cadru  ADMITERE AICI

Regulament privind organizarea și desfășurarea concursului de ADMITERE 2024  la studii universitare de MASTER  - AICI 

 

CONCURS DE ADMITERE 2024 - STUDII UNIVERSITARE DE MASTER - PROGRAMELE: 

- CHIMIA MEDICAMENTELOR ȘI PRODUSELOR COSMETICE 
- BIOMOLECULE
- CHIMIA MATERIALELOR AVANSATE/ CHEMISTRY OF ADVANCED MATERIALS * 
* proba de competență lingvistică - limba engleză 

 

Media generală de admitere  se calculează:
            -  50%  notă examenul de licență,
            -  50%  nota obținută la interviu (interviu în care candidatul își susține motivația alegerii programului de master și propune o tematică de cercetare)  AICI 

 

Criterii de departajare in cazul mediilor egale:

Notă examen de licenţă;
Media generală a anilor de studii de licență


Cuantumul taxei de înscriere - 200 lei AICI 

Taxă de înscriere/procesare dosar pentru cetățenii proveniți din țări terțe UE- candidați pe cont propriu valutar - 60 EUR - AICI