În perioada 6 - 10 noiembrie 2023, Universitatea din București organizează prima ediție a evenimentului Săptămâna sustenabilității și invită membrii comunității UB la o serie de ateliere, competiții sau dezbateri care își propun creșterea gradului de conștientizare în privința acțiunilor durabile. Acestea se aliniază demersului la nivel internațional al Organizației Națiunilor Unite privind implementarea celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă, obiective propuse prin Agenda 2030.