Procedură privind decontarea abonamentelor STB pentru studenții Universității din București - Procedura actualizată  

 

Studenții care solicită decontarea abonamentelor STB, trebuie să depună la secretariatul facultății următoarele documente:

- cardul de călătorie STB, în original și copie (copia se păstrează pentru decont);

- bonul fiscal de achiziționare a abonamentului, în original / chitanța primită pe email în urma achiziționării online a abonamentului (data emiterii acestuia nu trebuie să fie în perioada de valabilitate a călătoriilor) - SE VOR DEPUNE BONURI FISCALE NUMAI PENTRU ABONAMENTELE EXPIRATE! 

- extras cont bancar student (copie sau original) – cu codul IBAN – se depune o singură dată, la prima decontare, sau atunci când numărul de cont / banca se modifică;

- copie carnet student sau legitimație;

- copie CI;

- declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal în vederea decontării (aceasta se depune o singură dată, la prima decontare)  declarația de consimțământ 

- documente doveditoare pentru studenții cu gratuitate;

 

Suma de decontat se va vira în contul fiecărui student, ulterior depunerii documentelor.

Documentele se depun zilnic, în timpul programului de lucru cu publicul. 

 

ATENȚIE!!!! 

Conform PROCEDURII (ART.1.)  abonamentele STB se vor deconta doar pentru studenții în vârstă de până la 30 de ani (IF).