ANUNŢ BURSE 2018-2019
 
Cererile în vederea acordării burselor (toate tipurile), precum şi dosarele pentru bursa de ajutor social și bursa de performanță științifică, se depun la secretariatul facultăţii, în perioada 8 26 octombrie 2018, în timpul programului de lucru cu publicul.
Studenţii care vor depune dosar pentru bursă socială vor prezenta documentele justificative privind veniturile nete realizate pe lunile iulie, august şi septembrie 2018, în conformitate cu Metodologia afişată.
Studenții care vor depune dosar pentru bursa de performanță științifică vor prezenta documentele care să justifice activitatea științifică.