Facultatea de Chimie - Metodologia și criteriile de acordare a burselor pentru anul 2022-2023  AICI 

 

Metodologia pentru acordarea burselor și altor forme de sprijin pentru studenții Universității din București, licență și master AICI