Burse de performanță - Repartizare preliminară  - AICI 

Toți studenții beneficiari de bursă de performanță au obligația să depună DECLARAȚIA DE ACCEPTARE  la secretariatul facultății în perioada 05.12.2023 - 12.12.2023 (de luni până joi între orele 11.00 – 14.00 și Vineri între orele 10.00 – 12.00).   
Declarație acceptare bursă de performanță  - AICI 
 
Burse sociale - Repartizare preliminară - AICI 
 
 DEPUNEREA CONTULUI IBAN 
 
Toți studenții beneficiari de bursă de performanță și bursă socială sunt obligați să depună extrasul contului IBAN (dacă nu l-au depus deja) la secretariat. 
Formularele se depun în perioada 05.12.2023 - 12.12.2023 (de luni până joi între orele 11.00 – 14.00 și Vineri între orele 10.00 – 12.00).   
 

Conform art. 43 din Metodologia pentru acordarea burselor și altor forme de sprijin pentru studenții Universității din București, licență și masterat,

Studenții care urmează concomitent două specializări în instituții de învățământ superior de stat pot beneficia de burse de la bugetul de stat numai de la una dintre instituții, cu condiția ca numărul total al anilor în care beneficiază de bursă să nu depășească numărul total al anilor de studii prevăzut ca durată de școlarizare la specializarea de la care urmează să beneficieze de bursă.

Declarația de acceptare va fi însoțită de o adeverința eliberată de cealaltă facultate care să ateste că nu este bursier.

 

Declarațiile de acceptare a bursei de performanță vor fi însoțite de extrasul de cont personal (eliberat de bancă), pe care studentul va completa următoarele informații: numele și prenumele, CNP, anul de studii / programul de studii, tipul bursei acordate și numărul de telefon.

Depun extras de cont doar studenții care NU au mai fost beneficiari de bursă la Universitatea din București, plătită prin virament bancar anterior anului 2023-2024 și studenții care și-au schimbat contul.

 

Studenții care au primit mesaj referitor la completarea dosarului de bursă socială, vor depune documentele solicitate până pe data de 12 decembrie 2023.  Dosarul va fi declarat neeligibil în cazul în care nu este completat până la această dată. 

 

Anunț contestații AICI 

Anunț sistare burse an universitar 2023-2024 - AICI