În perioada 6 - 8 decembrie 2023, nu a fost depusă nicio contestație. 

 

După finalizarea etapei de depunere a declarațiilor de acceptare a bursei,  bursele de performanță care nu au fost acceptate  au fost  repartizate studenților din același an universitar. 

Burse de performanță - Repartizare finală  - AICI