FRANCOFONIE

INFORMAŢII PRIVIND ACTIUNI DESFĂŞURATE ÎN CADRUL COLABORĂRII ŞTIINŢIFICE FRANCO-ROMÂNE

comunicate de Service de Coopération et d'Action Culturelle de l'Ambassade de France à
Bucarest et l'ADIT