În perioada 14-17 aprilie Asociația Studenților Bioingineri, în colaborare cu Facultatea de Bioinginerie Medicală din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași organizează cea de-a XXIV-a ediție a Conferinței Naționale de Bioinginerie pentru Studenți și Tineri Cercetători-BENG Conference.
 

Conferința are scopul de a reuni la Iași specialiști, cadre didactice și studenți pasionați de știință pentru 4 zile de workshop-uri și lucrări științifice. Evenimentul oferă participanților (cadre didactice universitare, doctoranzi, masteranzi, studenți) posibilitatea abordării domeniilor de frontieră inter- și transdisciplinare cu implicaţii adânci în diverse sectoare de activitate şi în creşterea calităţii vieţii.

Scopul acestei Conferinţe este de a crea un cadru de afirmare ştiinţifică pentru tinerii cercetători interesaţi de domenii vaste încadrate în sfera științelor ingineresti aplicate și medicinei. Prin această manifestare, se urmăreşte încurajarea participării studenților la astfel de evenimente şi crearea unor punți între grupuri de cercetători ce activează în domeniul bioingineriei, prin realizarea și prezentarea de lucrări științifice, volumul cu lucrările în extenso urmând a fi ulterior publicat.

În cadrul evenimentului, vor fi organizate workshop-uri şi dezbateri pe teme de actualitate tehnico-medicală şi de educaţie, existând posibilitatea creării şi continuării unor relații de colaborare şi a unor schimburi de experienţă într-o ambianţă deschisă, prietenoasă.

 
Printre specializările interesate de acest eveniment se numără:
  • Inginerie Medicală;
  • Fizică Medicală;
  • Biologie;
  • Chimie;
  • Inginerie chimică;
  • Inginerie mecanică;
  • Inginerie electrică;
  • Balneofiziokinetoterapie și recuperare;
  • Kinetoterapie și motricitate specială;
  • Educație fizică și sport.
Desigur, lista nu este limitată doar la acestea și orice student pasionat de domeniul ingineriei și recuperării medicale poate participa.
 

Termen limită pentru trimiterea abstractului - 21 Martie

Termen limită pentru trimiterea lucrării în extenso - 31 Martie

 

Înscrierile sunt deschise pentru participanții activi până la data de 21 martie, respectiv 31 martie pentru participanții pasivi.

 
Mai multe detalii se regăsesc pe pagina de facebook a Conferinței: https://www.facebook.com/bengconference, dar și pe site-ul asociației: https://www.asbiasi.ro/proiecte/beng-conference