În cadrul rețelei CIVIS studenții-doctoranzii sunt invitați să participe la Seminar transversal privind abordările interdisciplinare în cercetarea științifică.