UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

FACULTATEA DE CHIMIE

 

A N U N Ț

Studenţii din anul I -2022/2023

Programele de studii:

  • CHIMIE
  • BIOCHIMIE TEHNOLOGICĂ
  • CHIMIE MEDICALĂ
  • CHIMIE FARMACEUTICĂ

trebuie să depună cereri pentru disciplinele facultative pe care doresc să le urmeze în anul  I – 2022/2023:

Anul I Chimie 

Complemente de matematică și fizică -  sem. 1

Voluntariat – sem. 1+ sem. 2

Aplicații informatice în chimie -  sem. 2

CERERE ÎNSCRIERE CURSURI FACULTATIVE - AICI

 

Anul I Biochimie tehnologică:

Complemente de matematică și fizică -  sem. 1

Anatomia și fiziologia omului - sem 1

Voluntariat – sem. 1+ sem. 2

Aplicații informatice în chimie -  sem. 2

CERERE ÎNSCRIERE CURSURI FACULTATIVE - AICI

 

Anul I Chimie medicală:

Fizică generală (mecanică clasică, electrostatică, curenți staționari) -  sem. 1

Voluntariat – sem. 1+ sem. 2

 Software-uri de specialitate – sem. 2

CERERE ÎNSCRIERE CURSURI FACULTATIVE - AICI

 

 Anul I Chimie farmaceutică:

Fizică generală (mecanică clasică, electrostatică, curenți staționari) -  sem. 1

Voluntariat – sem. 1+ sem. 2

Software-uri de specialitate – sem. 2

CERERE ÎNSCRIERE CURSURI FACULTATIVE - AICI

 

Cererile se  depun de către reprezentantul fiecărei subgrupe, la secretariatul  Facultății de Chimie, în timpul programului de lucru cu publicul, până pe data de 14 octombrie  2022. 

Cursul facultativ se va organiza dacă sunt cel puțin 20 de cereri.