Începând cu anul universitar 2010/2011 se introduc în planul de învăţământ

următoarele cursuri transversale oferite la nivelul studiilor universitare de licenţă,

cu statut de cursuri facultative şi credite suplimentare

 1. Gândire critică

2. Drept şi literatură

3. Redactare în limba română

4. Dezvoltare personală

Cursurile vor fi cuprinse pe parcursul primilor doi ani de studiu, cu 2 ore de curs

şi 2 de seminar pe semestrul al doilea şi se vor finaliza cu verificare.