Anunț sustinere publică teză de doctorat

În  ziua  de 16 septembrie 2020, ora 10.00  va  avea  loc  susţinerea  publică  ONLINE  a  tezei  de

doctorat intitulată:

 

TRANSITION-METAL-CONTAINING LDH-DERIVED MIXED OXIDES AS CATALYSTS FOR METHANE COMBUSTION”,

 

 de  către

 

AL-AANI Hussein Mahdi Salih

 

în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie

 

Informaţii privind susţinerea publică a tezei de doctorat: https://doctorat.unibuc.ro/events/al-aani-hussein-mahdi-salih/  

 

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

 Preşedinte:

          Prof. dr. Camelia BALA

Conducător de doctorat:

          Prof. dr. habil. Ioan-Cezar MARCU

Referenţi oficiali:

 

  1. Prof. dr. Gabriela CÂRJĂ – Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iași
  2. C.S. I dr. Ioan BALINT – Institutul de Chimie Fizică al Academiei Române
  3. Prof. dr. habil. Simona-Margareta COMAN – Universitatea din București

 

CV doctorand AL-AANI Hussein Mahdi Salih

 

Rezumat teză_RO

Rezumat teză_ENG 

Teza  de  doctorat  poate  fi  consultată  la  biblioteca  facultăţii.