FACULTATEA DE CHIMIE

ŞCOALA DOCTORALĂ ÎN CHIMIE

 

Alegeri - director școală doctorală și consiliul școlii doctorale

mandatul 2021 – 2026

 

Alegerile la Școala doctorală în Chimie se organizează pentru următoarele poziții:

  • Director școala doctorală – membru în consiliul SDCh
  • 1 conducători de doctorat – membru în consiliul SDCh
  • 1 student-doctorand - în consiliul SDCh
  • 2 membri externi

 

după Calendarul aprobat de către Senatul UB :

Depunerea candidaturilor

26 noiembrie (ora 08:00) - 03 decembrie 2021 (ora 14:00)

Desfășurarea alegerilor

7  – 8 decembrie 2021

Validarea rezultatelor alegerilor de către consiliile facultăților

9 – 13 decembrie 2021

Validarea rezultatelor alegerilor de către C.S.U.D.

14 decembrie 2021

Validarea alegerilor de către Senatul Universității din București

15 decembrie 2021

 

Candidaturile vor fi însoțite de un CV, iar în cazul conducătorilor de doctorat și de o fișă de verificare a îndeplinirii standardelor minimale pentru abilitare în domeniul în care candidatul conduce doctorate.

În contextul situației sanitare actuale, candidaturile se vor trimite prin email, în intervalul orar precizat mai sus, către adresa Secretar Șef doamna Floroiu Cornelia , email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Depunerea candidaturilor se înregistrează la secretariatul Facultății.

Conducătorii de doctorat care au drept de a alege și de a fi aleși în cadrul școlii doctorale sunt titulari ai Universității din București în anul universitar 2021/2022.

Referitor la studenți-doctoranzi, au dreptul de a alege și de a fi aleși (în Consiliul școlii doctorale), conform art. 9 (3) din Regulamentul studiilor universitare de doctorat în Universitatea din București, toți studenți-doctoranzi, inclusiv cei înmatriculați la 1 octombrie 2021 și cei care și-au depus teza, dar pentru care la data alegerilor nu a fost încă emis ordinul de ministru pentru acordarea titlului de doctor.

  • Într-o prima etapă se alege – cu majoritatea voturilor exprimate de către conducătorii de doctorat titulari UB – directorul școlii doctorale, care ocupa automat și unul dintre locurile rezervate conducătorilor de doctorat în cadrul consiliului școlii doctorale
  • În a doua etapă, se aleg – cu majoritatea voturilor exprimate de către conducătorii de doctorat titulari UB – ceilalți membri conducători de doctorat în cadrul consiliului școlii doctorale (în cazurile în care, conform prevederilor art. 9 (1) din Regulamentul studiilor universitare de doctorat în Universitatea din București, consiliul școlii doctorale are 5 membri)
  • În a treia etapă se aleg – cu majoritatea voturilor exprimate de către conducătorii de doctorat titulari UB – persoanele externe membri ai consiliului școlii doctorale.
  • În a patra etapă se aleg - cu majoritatea voturilor exprimate de către studenții-doctoranzi – studenții-doctoranzi membri ai consiliului școlii doctorale, cu respectarea prevederilor 9 (5) din Regulamentul studiilor universitare de doctorat în Universitatea din București şi validaţi prin votul conducătorilor de doctorat: „Nu pot face parte în acelaşi timp din consiliul şcolii doctorale un conducător de doctorat şi un student-doctorand condus de acesta sau 2 studenţi-doctoranzi având acelaşi conducător de doctorat”

 

Modelele pentru Notificări candidatură se găsesc aici