In perioada 26 noiembrie - 3 decembrie 2021 au fost depuse următoarele candidaturi pentru pozițiile :

  • Director școala doctorală – membru în consiliul SDCh

       Prof. univ. dr. Camelia Bala

 

  • 1 conducător de doctorat intern - membru în consiliul SDCh

      prof. habil. dr. Simona Margareta Coman

      prof. habil. dr. Ioan-Cezar Marcu

 

  • student-doctorand - membru în consiliul SDCh

      Drd. Adrian Alexandru Apostol

 

  • 2 membri externi consiliul SDCh

     Acad. Cristian Silvestru, Academia Română

     Directeur de recherche (DR1) dr. Narcis Avarvari, Université d’Angers

 

Desfăşurarea alegerilor: 7 decembrie, 2021, între orele 08.00 și 14.00

- în format fizic, sala de consiliu a Facultății de Chimie, imobil din bd. Regina Elisabeta pentru pozițiile:

  • Director școala doctorală – membru în consiliul SDCh
  • 1 conducători de doctorat – membru în consiliul SDCh
  • 2 membri externi

 

- online pe platforma HELIOS pentru pentru poziția:

  • 1 student-doctorand - în consiliul SDCh