ANUNȚ - În atenția studenților-doctoranzi din anii I, II și III, anul universitar 2021/2022

Susținere Referat de cercetare III – aplicație de proiect în tematica de cercetare doctorală – 20 ECTS – AICI  - 

Cerere susținere referat - AICI