UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

FACULTATEA DE CHIMIE

ȘCOALA DOCTORALĂ ÎN CHIMIE

 

 

ANUNȚ DOCTORANZI

cu privire la extinderea duratei activității studentului doctorand

 

  1. Cererile pentru extinderea duratei activității studentului doctorand se vor depune la Secretariatul facultății, până pe data de  15 septembrie 2022.
  2. Toate cererile vor fi întocmite conform documentului SITUAȚIILE DE extindere a duratei activității studentului doctorand  publicat pe site-ul Studii universitare de doctorat al Universității din București, la adresa: https://doctorat.unibuc.ro/studii-universitare-de-doctorat/
  3. Studenții-doctoranzi care au depășit 12 luni pentru una dintre următoarele forme de extensie a duratei studiilor universitare de doctorat – prelungire, perioadă de grație sau amânare a susținerii publice a tezei de doctorat – vor anexa la Cererea pentru extinderea duratei activității studentului doctorand următoarele documente :
  4. un referat al conducătorului de doctorat, cuprinzând rezultatele analizei activității doctorandului precum și măsurile propuse;
  5. două rapoarte de progres al cercetărilor (anul de studii 2021-2022) avizate de către conducătorul de doctorat și comisia de îndrumare.
  6. Informații suplimentare sunt publicate pe site-ul Studii universitare de doctorat al Universității din București, la adresa: https://doctorat.unibuc.ro/studii-universitare-de-doctorat/, documentul PROGRAMUL DE PREVENIRE A ABANDONULUI STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT.

La documentele menționate mai sus se va anexa și Declarația cu articole și comunicări.

 

Cerere amânare susținere teză de doctorat AICI 

Cerere întrerupere studii doctorale AICI

Cerere perioadă de grație AICI

Cerere prelungire studii doctorale AICI

Declarație  LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE publicate în domeniul tezei de doctorat AICI

Raport de progres student doctorand AICI

Referat de progres conducător de doctorat AICI