Studenții-doctoranzi aflați în stagiu, anul I, II, III, pot să depună la secretariatul facultății cererile de acordare a bursei sociale și dosarul conform Metodologiei de acordare a burselor pentru  pentru licență și master. 
Dosarele vor fi analizate la nivelul CSUD. 
 
ADRESA și  CALENDAR BURSE STUDENȚEȘTI pentru acordarea burselor şi altor forme de sprijin pentru studenţii-doctoranzi ai Universității din București AICI 
 
Informații cu privire la acordarea burselor sociale -  AICI  

DOSARUL PENTRU OBȚINEREA BURSEI SOCIALE, CARE CONȚINE CEREREA AVIZATĂ DE CĂTRE CONDUCĂTORUL DE DOCTORAT, DECLARAȚIA PENTRU BURSĂ SOCIALĂ ȘI  DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE SE VOR DEPUNE ÎN FORMAT FIZIC LA SECRETARIATUL SCOLII DOCTORALE ÎN CHIMIE. 

 

Metodologia pentru acordarea burselor și altor forme de sprijin pentru studenții Universității din București, licență și master - https://unibuc.ro/wp-content/uploads/2020/10/Metodologie-pentru-acordarea-burselor-si-altor-forme-de-sprijin-pentru-studentii-Universitatii-din-Bucuresti-licenta-si-masterat-2020-2021-1.pdf 

METODOLOGIE PRIVIND ACORDAREA BURSELOR ȘI A ALTOR FORME DE SPRIJIN PENTRU STUDENȚII-DOCTORANZI DIN UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI: https://doctorat.unibuc.ro/studii-universitare-de-doctorat/

 

VENITUL MINIM  AICI

CERERE BURSĂ SOCIALĂ AICI

DECLARAȚIE BURSĂ SOCIALĂ 

Documente justificative pentru obținerea bursei sociale 

ATENȚIE! Lunile care se iau în considerare pentru calculul venitului lunar net mediu per membru de familie sunt: IULIE, AUGUST și SEPTEMBRIE.