Vă informăm în cazul Proiectului POSDRU 187/1.5/S/155559 că s-a stabilit o a doua rundă pentru selecția grupului țintă.

Calendar