CALENDAR ȘI INFORMAȚII privind înscrierea și desfășurarea examenului de licență sesiunea IUNIE - IULIE 2023  - AICI

Fișă de inscriere - descarcă aici 

Fișă de lichidare - descarcă aici

Cerere pentru susținerea lucrării de licență - descarcă aici - cererea se va depune odată cu lucrarea de licență 

Declarație de originalitate - descarcă aici - se va depune odată cu lucrarea de licență 

 

Regulamentul de organizare și desfasurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență si master în Universitatea din București  - AICI 

Modul de redactare a lucrării de licență se regăsește în Regulamentul propriu al Facultății de Chimie privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor - prezentarea și susținerea lucrării de licență/disertație:  https://chimie.unibuc.ro/index.php/legislatie-si-informatii-publice/1765-regulament-propriu-al-facultatii-de-chimie-privind-organizarea-si-desfasurarea-examenelor-de-finalizare-a-studiilor-prezentarea-si-sustinerea-lucrarii-de-licenta-dizertatie

 

COMISII EXAMEN LICENŢĂ sesiunile Iunie-Iulie 2023 / Septembrie 2023 / Februarie 2024 - AICI 

 

 

Absolvenții trebuie să completeze formularul privind datele de acces ale absolvenților prin accesarea link- ului absolventi.unibuc.ro și să includă în dosarul de înscriere formularul tipărit rezultat din completarea acestuia, cu semnătura personală.