METODOLOGIE-CADRU privind acordarea gradațiilor de merit pentru personalul didactic al Universităţii din București AICI 

Regulament propriu Facultății de Chimie privind acordarea gradațiilor de merit pentru personalul didactic AICI