Începând cu data de 2 decembrie 2021,  activităţile didactice în Facultatea de Chimie a Universităţii din Bucureşti se vor desfășura în sistem mixt :

 

            -   Activități didactice de curs– online

           -  Activitățile de laborator față în față – pe subsubgrupe de studenți

 

Accesul studenților în facultate se va realiza pe baza certificatului digital UE privind COVID-19, dovada trecerii prin boală în ultimele 180 de zile sau a documentului care atestă rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul Sars Cov- 2, nu mai vechi de 48 ore.