ANUNȚ
 
Comisia de selecție a studenţilor beneficiari ai taberelor studențești 2019 se va
întruni pe data de 3 iunie 2019, ora 10.00, la Decanatul Facultății de Chimie.
 
Comisia de distribuire a locurilor de tabără la nivelul Facultății de Chimie:
Decan Prof. Dr. Andrei-Valentin Medvedovici
Prodecan – Ş. l. Dr. Emilia-Elena Iorgulescu
Președinte ASC-UB Matei Anca-Elena student an II BTH membru Senat UB
 
 
Afișat azi, 24 mai 2019.