Comisia de selecție a studenţilor beneficiari ai taberelor studențești 2021  se va întruni pe data de 

15 iulie 2021, ora 14.00, la sediul Facultății de Chimie, din Șos. Panduri nr. 90, laboratorul 22.

 

Comisia de distribuire a locurilor de tabără la nivelul Facultății de Chimie:

 

Prodecan – Ş. l. Dr. Emilia-Elena Iorgulescu

Președinte ASC-UB – Ene Andra-Ștefania – student an III CH 

 

Afișat astăzi, 13 iulie 2021.