PROCESUL VERBAL DE SELECȚIE ÎN URMA ANALIZEI LISTELOR ÎNTOCMITE DE SECRETARIATUL FACULTĂȚII DE CHIMIE ȘI A CERERILOR DEPUSE DE STUDENȚI ÎN VEDEREA OBȚINERII UNUI LOC ÎN TABERELE STUDENȚEȘTI 2021 AICI 

ANEXA LA PROCESUL VERBAL- LISTE CU STUDENȚII BENEFICIARI DE LOCURI ÎN TABERELE STUDENȚEȘTI 2021 AICI