Numărul de locuri de tabară repartizat Facultății de Chimie  - 3,  conform adresei UB nr. 14669/07.07.2022 - aici