Comisia de distribuire a locurilor in taberele studentești se va întruni Luni, 19 iunie 2023, ora 13:00, în laboratorul 22, Panduri, pentru a analiza cererilor depuse.                                                                             

 Componența comisie: 

Lector dr. Emilia-Elena Iorgulescu - Prodecan cu probleme studenţeşti

Studenta Naidof Roberta – Președinte ASC-UB

 

- comisia a fost constituită conform art. 16  al Metodologiei privind organizarea taberelor studențești 2023