UNIVERSITATEA  DIN  BUCUREŞTI

FACULTATEA DE CHIMIE

ŞCOALA DOCTORALĂ ÎN CHIMIE

 

A N U N Ţ

 

În  ziua  de  6 mai 2022, ora 13.00,
în Sala Consiliului de Administrație a Rectoratului, etaj 1, Șos. Panduri, nr. 90 
va  avea  loc  susţinerea  publică  a  tezei  de doctorat intitulată:

„Biosenzori de afinitate pentru aplicații în controlul doping”,

de  către 

DĂNILĂ GEORGE-MĂDĂLIN 

în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie

 

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

 

Preşedinte:

            Prof. Dr. Andrei-Valentin MEDVEDOVICI - CV 

Conducător de doctorat:

            Prof. Dr. Camelia BALA - CV 

Referenţi oficiali:

 

  1. Prof. Dr. Ion ION - Universitatea POLITEHNICA din București - CV
  2. C. S. I Dr. Eugen GHEORGHIU - Centrul Internațional de Biodinamică, București - CV
  3. Conf. Dr. Delia-Maria GLIGOR - Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca - CV  

 

Doctorand DĂNILĂ George-Mădălin  - CV 

Rezumat teză - RO

Rezumat teză -ENG 

 

Teza  de  doctorat  poate  fi  consultată  la  biblioteca  facultăţii.