UNIVERSITATEA  DIN  BUCUREŞTI

FACULTATEA DE CHIMIE

ŞCOALA DOCTORALĂ ÎN CHIMIE

 

A N U N Ţ

 

În  ziua  de 16 decembrie 2022, ora 12.00, în Amf. Ilie Murgulescu (R2)

 

al Facultăţii de Chimie
 
va  avea  loc  susţinerea  publică  a  tezei  de doctorat intitulată:

 

LAYERED DOUBLE HYDROXIDE-BASED CATALYSTS FOR FINE ORGANIC SYNTHESIS, 

de  către

STAMATE ALEXANDRA-ELISABETA

în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie

 

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

Preşedinte:

Prof. dr. Camelia BALA - CV 

Conducător de doctorat:

Prof. dr. Ioan-Cezar MARCU - CV 

Referenţi oficiali:

  1. Prof. dr. Gabriela CÂRJĂ – Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iași - CV 
  2. Conf. dr. habil. Cezar-Florin CATRINESCU – Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iași - CV 
  3. Conf. dr. Ciprian Bogdan JURCA – Universitatea din Bucureşti - CV 

 

Doctorand STAMATE ALEXANDRA-ELISABETA - CV 

Rezumat TEZĂ - RO , ENG 

Teza  de  doctorat  poate  fi  consultată  la  biblioteca  facultăţii.