LISTA TUTORILOR DE AN – anul universitar 2013/2014

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

 

 

DOMENIUL CHIMIE – Programul de studii Chimie

 

Tutori:

An I - profesor dr. Tudor Roşu

An II – conferenţiar dr. Ioan-Cezar Marcu

An III – conf.dr. Irina Zarafu

 

DOMENIUL CHIMIE –  Programul de studii Biochimie Tehnologică

 

Tutori:

An I – Trunchi comun cu sp. Chimie - profesor dr. Tudor Roşu

An II – conferenţiar dr. Ileana Fărcăşanu

An III - şef lucrări dr. Adina Răducan

 

 

DOMENIUL  ŞTIINŢA MEDIULUI

 

Tutori

An Işef lucrări dr. Daniela Bala

An II -  profesor dr. Simona Coman

An III - şef lucrări dr . Corina Bradu