Criterii CNATDCU- Comisia 4 Chimie

Standarde minimale asistent

Standarde minimale lector

Standarde minimale conferențiar

Standarde minimale profesor universitar