Specializarea Chimie

Specializarea Biochimie Tehnologică

 

Rezultatele probei 1 au fost afișate la avizierul secretariatului azi, 13 februarie 2017, ora 14.30.

Eventualele contestații se depun la secretariatul facultății pâna mâine, 14 februarie, ora 14.30.